English

Cijene za sezonu 2015.


apartman 01.07.- 31.08. osoba 15.06.- 30.06. 01.09.- 15.09. 16.09. 14.06.
A2 150. - € 4 osobe 90. - € 60. - €
5 osoba 100. - € 70. - €
6 osoba 110. - € 80. - €
7 osoba 120. - € 90. - €
8 osoba 130. - € 100. - €
A3 150. - € 4 osobe 90. - € 60. - €
5 osoba 100. - € 70. - €
6 osoba 110. - € 80. - €
7 osoba 120. - € 90. - €
8 osoba 130. - € 100. - €
A7 80. - € 2 osobe 50. - € 40. - €
3 osobe 55. - € 45. - €
4 osobe 60. - € 50. - €
A9 120. - € 4 osobe 70. - € 50. - €
5 osoba 80. - € 60. - €
6 osoba 90. - € 70. - €

*Boravišna pristojba je uključena u cijenu

POSEBNA PONUDA

Apartman - stan u centru grada za 4 do 6 osoba